หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 631,881 ทส. ปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

ทส. ปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 26/10/2561 13:29 น. จำนวนผู้เข้าชม 331 PRINT

ทส. ปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

             กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ส่งเสริมและสร้างตลาดของสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชนในการเลือกบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ติดในรถแท็กซี่และรถตุ๊ก ๆ อย่างละ 100 คัน เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างการรับรู้และให้ประชาชนที่ใช้บริการ พร้อมกันนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พัฒนาแอปพลิเคชัน“แอปเดียวเขียวทั่วไทย (Green-card Application)” เพื่อนำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาเป็นช่องทางในการส่งเสริมการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้คะแนนและสิทธิประโยชน์เป็นแรงจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลค้นหาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถสะสมคะแนนจากการซื้อสินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และนำไปแลกรับสิทธิพิเศษจากผู้ผลิต ร้านค้า และ โรงแรมที่เข้าร่วมรายการ ตลอดจนเป็นเครื่องมือผลักดันให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ร้านค้า และโรงแรมมีการพัฒนาสินค้าให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” และ “แอปเดียวเขียวทั่วไทย” (Green-card Application) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงจัดกิจกรรมปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน “แอปเดียวเขียวทั่วไทย” (Green-card Application) ในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมี นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง