หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 696,812 ทส. ร่วมเปิดค่าย “สนุกคิดพิชิตกบจูเนียร์ ปี 10”

ทส. ร่วมเปิดค่าย “สนุกคิดพิชิตกบจูเนียร์ ปี 10”
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 07/10/2561 20:04 น. จำนวนผู้เข้าชม 260 PRINT

ทส. ร่วมเปิดค่าย “สนุกคิดพิชิตกบจูเนียร์ ปี 10”

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดโครงการกบจูเนียร์ ปี 10 ภายใต้หัวข้อ “Top Thai Top Ten” และได้จัดพิธีเปิดงานค่าย “สนุกคิดพิชิตกบจูเนียร์ ปี 10” และพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับทีมที่เข้ารอบโครงการ “กบจูเนียร์ ปี 10” ระหว่างวันที่ 6 – 7 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต จังหวัดปทุมธานี ซึ่งในวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 ได้จัดพิธีเปิดงานพร้อมมอบทุนรางวัลและประกาศนียบัตร โดยมี นางภาวินี ณ สายบุรี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมมอบทุนรางวัลและประกาศนียบัตรให้กับทีมที่เข้ารอบ จำนวน 24 ทีม
pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง