หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 696,851 ประกาศร่าง TOR ซื้อตู้สำนักงานเคลื่อนที่ (ตู้คอนเทรนเนอร์) จำนวน 5 ตู้ วิจารณ์ตั้งแต่ 3-8 ตุลาคม 2561 โทรสอบถาม 025774182 ต่อ 1125 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

ประกาศร่าง TOR ซื้อตู้สำนักงานเคลื่อนที่ (ตู้คอนเทรนเนอร์) จำนวน 5 ตู้ วิจารณ์ตั้งแต่ 3-8 ตุลาคม 2561 โทรสอบถาม 025774182 ต่อ 1125 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 03/10/2561 11:38 น. จำนวนผู้เข้าชม 57 PRINT
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง