หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 466,407 สส. จัดประชุมสรุปโครงการส่งเสริมแนวทางการยกระดับการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทความตกลงปารีส

สส. จัดประชุมสรุปโครงการส่งเสริมแนวทางการยกระดับการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทความตกลงปารีส
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 09/08/2561 11:41 น. จำนวนผู้เข้าชม 295 PRINT

สส. จัดประชุมสรุปโครงการส่งเสริมแนวทางการยกระดับการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทความตกลงปารีส

             กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม จัดประชุมสรุปโครงการส่งเสริมแนวทางการยกระดับการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทความตกลงปารีส ในระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในพื้นที่นำร่องของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก หรือกิจกรรมตามมาตรา ๖ ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งเสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ให้เป็นหน่วยงานวิชาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับภูมิภาคของประเทศไทยต่อไปในอนาคต โดยได้รับเกียรติจากนางอนงค์ ชานะมูล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุม

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง