หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 491,464 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างจัดทำโครงสร้าง Thailand Pavilion เพื่อดำเนินการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมคู่ขนาน Side Event ผลการดำเนินงานของประเทศไทยในการประชุม COP24 ณ สาธารณรัฐโปแลนด์

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างจัดทำโครงสร้าง Thailand Pavilion เพื่อดำเนินการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมคู่ขนาน Side Event ผลการดำเนินงานของประเทศไทยในการประชุม COP24 ณ สาธารณรัฐโปแลนด์
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 09/08/2561 09:30 น. จำนวนผู้เข้าชม 30 PRINT
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง