หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 609,867 ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปริญญาตรี)

ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปริญญาตรี)
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 03/08/2561 15:26 น. จำนวนผู้เข้าชม 260 PRINT

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปริญญาตรี)

ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปริญญาตรี)

  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง