หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 609,886 ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 03/08/2561 14:32 น. จำนวนผู้เข้าชม 167 PRINT

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง