หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 466,440 “ท็อปส์...ชวนทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก

“ท็อปส์...ชวนทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 01/08/2561 12:03 น. จำนวนผู้เข้าชม 395 PRINT

“ท็อปส์...ชวนทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก

             บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงาน “ท็อปส์...ชวนทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ ร้านท็อปส์ มาร์เก็ต  สาขา เซ็นทรัล พลาซาพระราม 9 พร้อมประกาศงดใช้ถุงพลาสติกทุกวันที่ 3 ของเดือน ทั่วประเทศ 277 สาขา โดยเซ็นทรัล ฟู๊ด ฮอลล์ และท็อปส์ร่วมรณรงค์ในกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561

             เพื่อผลักดันและกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกลดขยะพลาสติกและยกเลิกการใช้หลอดพลาสติกที่ร้านเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ท็อปส์  และเซกาเฟรโดทุกสาขา เปลี่ยนเป็นหลอด Biodegradable ผลิตจากข้าวโพดย่อยสลาย 6 เดือน และยังเป็นองค์กรปลอดโฟมเลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง