หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 609,845 ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (จ้างทำแผนที่ความรู้เครือข่าย ทสม.)

ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (จ้างทำแผนที่ความรู้เครือข่าย ทสม.)
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 24/07/2561 14:56 น. จำนวนผู้เข้าชม 105 PRINT
จ้างทำแผนที่ความรู้เครือข่าย ทสม. จาก บริษัท เอพี ไอที โซลูชั่น จำกัด  เป็นเงิน  385,500 บาท
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง