หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 464,646 ทส. จัดการประชุมตัดสินการประกวด "โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" ประเภทบทเพลง

ทส. จัดการประชุมตัดสินการประกวด "โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" ประเภทบทเพลง
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 11/07/2561 12:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 772 PRINT

ทส. จัดการประชุมตัดสินการประกวด "โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" ประเภทบทเพลง

             กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมตัดสินการประกวด "โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" ภายใต้หัวข้อ "พลังคนรุ่นใหม่ สวมหัวใจไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ประเภทบทเพลง เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานของผู้ส่งเข้าประกวด ในครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 4 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมี นายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวต้อนรับ
             การประชุมตัดสินการประกวดฯ ประเภทบทเพลงจะพิจารณาคัดเลือกผลงาน ในครั้งที่ 1 ซึ่งมีผลงานส่งเข้าประกวด จำนวน 40 บทเพลง แบ่งเป็น ระดับประชาชนทั่วไป (สมัครเล่น) จำนวน 30 บทเพลง ซึ่งจะคัดเลือกให้เหลือ จำนวน 10 บทเพลง และ ระดับผู้มีประสบการณ์หรือมืออาชีพด้านการประพันธ์เพลง (มืออาชีพ) จำนวน 10 บทเพลง ซึ่งจะคัดเลือกให้เหลือ 5 บทเพลง เข้าสู่รอบต่อไป โดยมีคณะกรรมการตัดสินผลงานประกอบด้วย นายสมชาย ชัยรัตน์ กรรมการผู้บริหารค่ายเพลง Show Thai นักแต่งเพลง นักเรียบเรียงเสียงประสานและโปรดิวเซอร์ นายนพพร เพริศแพร้ว อาจารย์พิเศษคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง , นายจักรินทร์ สร้อยสูงเนิน นักวิชาการอิสระ , ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย และนางภาวินี ณ สายบุรี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง