หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 464,673 ทส. จัดประชุมเร่งรัดและแก้ไขปัญหาอุปสรรค การดำเนินโครงการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

ทส. จัดประชุมเร่งรัดและแก้ไขปัญหาอุปสรรค การดำเนินโครงการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 09/07/2561 19:44 น. จำนวนผู้เข้าชม 178 PRINT

ทส. จัดประชุมเร่งรัดและแก้ไขปัญหาอุปสรรค การดำเนินโครงการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

             กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเร่งรัดและแก้ไขปัญหาอุปสรรค การดำเนินโครงการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เพื่อมอบนโยบายและ พิจารณาพื้นที่เป้าหมายและกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้ รวมถึงเร่งรัดการดำเนินงานจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกรมป่าไม้ และผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุม ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง