หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 464,706 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าร่วมงานในโครงการ Thailand Adaptation Information Platform (T-PLAT) 2 ตำแหน่ง1 เจ้าหน้าที่โครงการ (Operational Staff) วุฒิปริญญาโท 1 ตำแหน่ง 2. ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (Management Staff) วุฒิปริญญาโทขึ้นไป 1 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าร่วมงานในโครงการ Thailand Adaptation Information Platform (T-PLAT) 2 ตำแหน่ง1 เจ้าหน้าที่โครงการ (Operational Staff) วุฒิปริญญาโท 1 ตำแหน่ง 2. ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (Management Staff) วุฒิปริญญาโทขึ้นไป 1 ตำแหน่ง
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 04/07/2561 09:09 น. จำนวนผู้เข้าชม 163 PRINT
ศวฝ. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าร่วมงานในโครงการ  Thailand Adaptation Information Platform (T-PLAT) ซึ่งเป็น platform ข้อมูลข่าวสารด้านความเสี่ยงและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อสนับสนุนแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (National Adaptation Plan; NAP) ของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2562 
 
   จึงขอความอนุเคราะห์ ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ดำเนินการอัพโหลดประกาศรับสมัครลงเว็บไซต์กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งรายละเอียดเอกสารที่จะอัพโหลดประกอบด้วย
    1. ประกาศรับสมัคร  เจ้าหน้าที่โครงการ (Operational Staff) วุฒิปริญญาโท   1   ตำแหน่ง
    2. ประกาศรับสมัคร  เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (Management Staff) วุฒิปริญญาโทขึ้นไป   1   ตำแหน่ง
    3. ใบสมัคร
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง