หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 464,687 สส. ร่วมมอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม วิ่งปันรักษ์ให้โลก Run For Nature 2018 ให้แก่ มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า

สส. ร่วมมอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม วิ่งปันรักษ์ให้โลก Run For Nature 2018 ให้แก่ มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 28/06/2561 11:52 น. จำนวนผู้เข้าชม 312 PRINT

สส. ร่วมมอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม  วิ่งปันรักษ์ให้โลก Run For Nature 2018  ให้แก่ มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า

จากการที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรม วิ่งปันรักษ์ให้โลก Run For Nature 2018 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการออกกำลังกาย พร้อมไปกับการจัดกระบวนการวิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งลดการเกิดขยะ ตามประเด็นการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2561 มีเป้าหมายในการสร้างโมเดลของกระบวนการวิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายได้มอบให้แก่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และ มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า โดยมีผู้เข้าร่วมวิ่งกว่า 2,500 คน  และในวันที่ 28 มิถุนายน 2561  นายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้นำเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม วิ่งปันรักษ์ให้โลก Run For Nature 2018 มอบให้แก่ มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า จำนวน 200,000 บาท โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรม (กริต สามะพุทธิ) อาคารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง