หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 521,835 สส. ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GREEN OTOP MIDYEAR 2018)

สส. ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GREEN OTOP MIDYEAR 2018)
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 11/06/2561 05:38 น. จำนวนผู้เข้าชม 354 PRINT

สส. ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GREEN OTOP MIDYEAR 2018)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GREEN OTOP MIDYEAR 2018) ภายใต้งาน OTOP Midyear 2018 เพื่อสร้างกลไกและเพิ่มช่องทางในการผลิตและส่งเสริมการตลาดสินค้าสำหรับวิสาหกิจชุมชนที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green OTOP) โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน ในวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 ซึ่งงาน OTOP Midyear 2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 17 มิถุนายน 2561 ณ เวทีกลางอาคารชานเลนเจอร์ 2 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง