หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 391,182 สส.ร่วมกิจกรรมงานวันทะเลโลก ประจำปี 2561

สส.ร่วมกิจกรรมงานวันทะเลโลก ประจำปี 2561
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 08/06/2561 18:58 น. จำนวนผู้เข้าชม 147 PRINT

สส.ร่วมกิจกรรมงานวันทะเลโลก ประจำปี 2561

             กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรมงานวันทะเลโลก ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์เธียเตอร์ สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ภายใต้หัวข้อ “ทะเลดี ชีวีมีสุข” เพื่อสร้างความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐลดการใช้ถุงพลาสติก และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาขยะทะเลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะมีการประกาศเจตนารมณ์ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทะลไทย ในการจัดการขยะพลาสติกของทะเลขององค์กรในภาคส่วนต่างๆ และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้สนับสนุนการจัดงานและภาคีเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน พร้อมร่วมชมสารคดีเกี่ยวกับขยะและขยะพลาสติกในทะเล

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง