หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 521,884 ทส.จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561

ทส.จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 05/06/2561 20:23 น. จำนวนผู้เข้าชม 644 PRINT

ทส.จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561

            กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ตามแนวคิดการรณรงค์ Beat Plastic Pollution: If you can’t reuse it, refuse it หรือ “รักษ์โลก เลิกพลาสติก” รณรงค์ให้ประชาชนลด ละ เลิกขยะพลาสติก โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน พร้อมนำกล่าวประกาศเจตนารมณ์ “การลดใช้ถุงพลาสติกแบบหูหิ้วและโฟม" ร่วมกับผู้แทนทั้ง 20 กระทรวงและทุกหน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีการเสวนาเรื่อง BEAT PLASTIC POLLUTION นำเสนอวิกฤตการณ์ขยะพลาสติก และบทบาทของทุกภาคส่วนต่างๆ ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อหาทางออกและแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมเสวนาพร้อมด้วยผู้แทนจากภาครัฐ สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน นอกจากนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรสำหรับหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์หน่วยงานต้นแบบการลด คัดแยก ขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 การจัดแสดงนิทรรศการตามประเด็นการรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561 และนิทรรศการจากหน่วยงานอื่น ๆ

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง