หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 391,184 ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (จ้างจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ พร้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการของเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดอยสุเทพ-ปุย และอำเภอแม่แจ่ม)

ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (จ้างจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ พร้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการของเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดอยสุเทพ-ปุย และอำเภอแม่แจ่ม)
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 28/05/2561 09:24 น. จำนวนผู้เข้าชม 37 PRINT

จ้างจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ พร้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการของเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดอยสุเทพ-ปุย และอำเภอแม่แจ่ม

จ้างจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ พร้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการของเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดอยสุเทพ-ปุย และอำเภอแม่แจ่ม เพื่อจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดอยสุเทพ-ปุย และอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมอบรมเชิงปฏิบัติการของเครือข่ายให้ใช้งานและร่วมพัฒนาฐานข้อมูล และร่วมศึกษาพฤติกรรมการป้องกันไฟป่า และลดการเผาของประชาชนในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ
TAG ที่เกี่ยวข้อง