หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 521,823 ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (จ้างจัดทำช่องทางออนไลน์ (Platform Online) สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเสรี)

ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (จ้างจัดทำช่องทางออนไลน์ (Platform Online) สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเสรี)
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 28/05/2561 09:21 น. จำนวนผู้เข้าชม 62 PRINT

จ้างจัดทำช่องทางออนไลน์ (Platform Online) สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเสรี

จ้างจัดทำช่องทางออนไลน์ (Platform Online) สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเสรี  เพื่อสร้างกระบวนการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมทั้งกระบวนการปรึกษาหารือที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์ให้กับสังคมไทย
TAG ที่เกี่ยวข้อง