หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 607,731 ประกาศเลขที่ 53/2561 ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดจำนวน 2 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

ประกาศเลขที่ 53/2561 ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดจำนวน 2 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 16/05/2561 15:01 น. จำนวนผู้เข้าชม 43 PRINT
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง