หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 607,707 ประกาศเลขที่ 52/2561 ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

ประกาศเลขที่ 52/2561 ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 08/05/2561 16:53 น. จำนวนผู้เข้าชม 74 PRINT
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง