หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 607,718 ทส.จัดประชุมการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะพลาสติก

ทส.จัดประชุมการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะพลาสติก
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 08/05/2561 16:17 น. จำนวนผู้เข้าชม 499 PRINT

ทส.จัดประชุมการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะพลาสติก

            วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะพลาสติก เพื่อติดตามสถานการณ์ขยะและขยะพลาสติกในประเทศไทย ขยะทะเลและการแก้ไขปัญหาขยะทะเล ตลอดจนการลดขยะพลาสติกและการปฎิรูปการจัดการขยะมูลฝอยพลาสติก รวมถึงพิจารณาแผนมาตรการการลดและการควบคุมขยะพลาสติก ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการรณรงค์และการลดขยะพลาสติกที่ต้นทาง การกำจัดและบำบัดที่ปลายทาง ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย และการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด Beat Plastic Pollution โดยได้รับเกียรติจาก นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ ดร. ภาวิญญ์ เถลิงศรี คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง