หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 607,722 สส.จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Parks)

สส.จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Parks)
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 08/05/2561 16:12 น. จำนวนผู้เข้าชม 327 PRINT

สส.จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Parks)

          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Parks) ในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 เพื่อรับรองรายชื่ออุทยานที่เข้าร่วมโครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียว ปี 2561 และรับรองเกณฑ์การประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียว ปี 2561 รวมทั้งพิจารณาแผนการตรวจประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียว โดยได้รับเกียรติจาก นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และนายวีรวัฒน์ ปภุสสโร รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง