หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 606,122 **หลักเกณฑ์การประกวดและใบสมัคร** โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ “พลังคนรุ่นใหม่ สวมหัวใจไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ประเภทบทเพลงและประเภทบทร้อยกรอง

**หลักเกณฑ์การประกวดและใบสมัคร** โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ “พลังคนรุ่นใหม่ สวมหัวใจไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ประเภทบทเพลงและประเภทบทร้อยกรอง
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 07/05/2561 10:13 น. จำนวนผู้เข้าชม 5475 PRINT

**หลักเกณฑ์การประกวดและใบสมัคร**

โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภายใต้หัวข้อ “พลังคนรุ่นใหม่ สวมหัวใจไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

ประเภทบทเพลงและประเภทบทร้อยกรองหลักเกณฑ์การประกวด     

ใบสมัครประเภทบทเพลง (PDF)     
ใบสมัครประเภทบทเพลง (WORD)     

ใบสมัครประเภทบทร้อยกรอง (PDF)     
ใบสมัครประเภทบทร้อยกรอง (WORD)    

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์     >>> คลิก <<<
TAG ที่เกี่ยวข้อง