หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 606,088 สส. จัดพิธีทำบุญตักบาตร พร้อมรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

สส. จัดพิธีทำบุญตักบาตร พร้อมรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 11/04/2561 12:43 น. จำนวนผู้เข้าชม 342 PRINT

สส. จัดพิธีทำบุญตักบาตร พร้อมรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีทำบุญตักบาตรสามเณร จำนวน ๑๘ รูป  ณ บริเวณลานตัว G  ชั้น ๑ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจาก นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวอวยพรและขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังด้วยความสุจริต
pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง