หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 847,366 ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 61st & 62nd

ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 61st & 62nd
หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน วันที่ประกาศ : 21/02/2561 13:52 น. จำนวนผู้เข้าชม 2417 PRINT

เข้าฝึกอบรม ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 57 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 61st & 62nd 

เข้าฝึกอบรม ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 57 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้

- ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี      

- ทักษะภาษาอังกฤษดี

- มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี (ไม่จำกัดสาขา)

 

**หมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 (รายละเอียด+ใบสมัคร ตามไฟล์แนบ) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์. (02) 278-8400-19 ต่อ 1821 หรือ (02) 298-5646

 

  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง