หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 546,005 สส.ร่วมประชุมคณะทำงานด้านสารัตถะและวิชาการ โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 / 2561

สส.ร่วมประชุมคณะทำงานด้านสารัตถะและวิชาการ โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 / 2561
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 05/02/2561 14:36 น. จำนวนผู้เข้าชม 603 PRINT

สส.ร่วมประชุมคณะทำงานด้านสารัตถะและวิชาการ โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 / 2561

            วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย นายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นางภาวิณี ณ สายบุรี ผู้อำนวยการกองส่งเสริและเผยแพร่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านสารัตถะและวิชาการ โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 / 2561 โดยมี นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง