หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 521,814 ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บตัวอย่างและประเมินการระเหยออกของ (emanation factor) จากแหล่งทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์และการระบายสารปรอท (emission factor) จากการเผาขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บตัวอย่างและประเมินการระเหยออกของ (emanation factor) จากแหล่งทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์และการระบายสารปรอท (emission factor) จากการเผาขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 11/01/2561 10:33 น. จำนวนผู้เข้าชม 77 PRINT