หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 521,831 สส.จัดประชุมสรุปความคืบหน้าการจัดโครงการค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม และหารือเรื่องการจัดเสวนา ประชารัฐร่วมใจ ลดการใช้ถุงพลาสติก

สส.จัดประชุมสรุปความคืบหน้าการจัดโครงการค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม และหารือเรื่องการจัดเสวนา ประชารัฐร่วมใจ ลดการใช้ถุงพลาสติก
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 10/01/2561 08:15 น. จำนวนผู้เข้าชม 419 PRINT

สส.จัดประชุมสรุปความคืบหน้าการจัดโครงการค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม และหารือเรื่องการจัดเสวนา ประชารัฐร่วมใจ ลดการใช้ถุงพลาสติก

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดประชุมสรุปความคืบหน้าการจัดโครงการค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม และหารือเรื่องการจัดเสวนา ประชารัฐร่วมใจ ลดการใช้ถุงพลาสติก โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวง คณะผู้บริหารกระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 4 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง