หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 521,845 สส.จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก ทสม.และเครือข่าย ทสม.ดีเด่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561

สส.จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก ทสม.และเครือข่าย ทสม.ดีเด่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 09/01/2561 10:57 น. จำนวนผู้เข้าชม 396 PRINT

สส.จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก ทสม.และเครือข่าย ทสม.ดีเด่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561

           กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก ทสม.และเครือข่าย ทสม.ดีเด่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561เพื่อสร้างแรงกระตุ้น และพัฒนาให้ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ได้เข้ามามีบทบาทและเป็นกลไกสำคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยกระดับการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมี นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง