หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 521,861 สส.จัดประชุมคณะกรรมการจัดโครงการค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม “พลังขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Stepping forward to SDGs)

สส.จัดประชุมคณะกรรมการจัดโครงการค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม “พลังขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Stepping forward to SDGs)
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 08/01/2561 14:54 น. จำนวนผู้เข้าชม 400 PRINT

สส.จัดประชุมคณะกรรมการจัดโครงการค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม “พลังขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Stepping forward to SDGs)

           กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดประชุมคณะกรรมการจัดโครงการค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม “พลังขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Stepping forward to SDGs) ในวันที่ 8 มกราคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และนายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรรณิการ์ – ราชาวดี ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง