หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 459,927 สส. จัดพิธีเปิดกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สส. จัดพิธีเปิดกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 01/12/2560 15:20 น. จำนวนผู้เข้าชม 254 PRINT

สส. จัดพิธีเปิดกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

           ตามที่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ซึ่งเป็นมาตรฐานการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน ในส่วนของการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมให้เกิดการลด และการคัดแยกขยะในสำนักงานได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้ดำเนินกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง  และเนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน แห่งชาติ ประจำปี 2560 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงจัดพิธีเปิดกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะ และมอบรางวัลเชิดชูบุคคลและหน่วยงานที่มียอดฝากสูงสุด ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย นายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และรองอธิบดีฯ ได้ร่วมเปิดบัญชีธนาคารขยะรีไซเคิลของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง