หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 459,891 ประกาศเลขที่ 7/2561 ประกาศประกวดราคาจ้างส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเลขที่ 7/2561 ประกาศประกวดราคาจ้างส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 30/11/2560 17:57 น. จำนวนผู้เข้าชม 85 PRINT
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง