หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 459,893 ประกาศร่าง TOR จ้างพัฒนาและจัดทำระบบเตือนภัยล่วงหน้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 30 พย 60 - 6 ธค 60 โทรสอบถาม 02-5774182-9 ต่อ 1124 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

ประกาศร่าง TOR จ้างพัฒนาและจัดทำระบบเตือนภัยล่วงหน้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 30 พย 60 - 6 ธค 60 โทรสอบถาม 02-5774182-9 ต่อ 1124 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 30/11/2560 16:02 น. จำนวนผู้เข้าชม 95 PRINT
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง