หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 546,018 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (หมวด 300)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (หมวด 300)
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 18/09/2560 13:10 น. จำนวนผู้เข้าชม 727 PRINT
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (หมวด 300)
ตำแหน่ง นิติกร  จำนวน 1 อัตรา


วุุฒิการศึกษา
                ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์
คุณสมบัติ
1. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office  ได้เป็นอย่างดี
2. อายุไม่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

หลักฐานการสมัคร 
1. รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหวก แว่นตาขนาด 1 นิ้ง 2 ใบ ถ่ายไม่เกินระยะเวลา 6 เดือน
2.หลักฐานการศึกษา ใบแสดงผลการเรียนวุฒิการศึกษา และใบรับรองอื่นๆถ้ามี พร้อมสำเนา
3.สำเนทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชนสำเนาหลักฐานราชการต่างๆ เชน ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
      เอกสารทุกฉบับบจะต้องรับรองสำเนถูกต้องพร้อมลายเซ้นทุกฉบับ
    รับสมัครที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120  ตั้งแต่วันที่ 13-19 กันยายน 2560
สอบสัมภาษณ์วันที่ 20 กันยายน 2560  ณ.ห้อง 105 อาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี
ประกาศผลวันที่ 20 กันยายน 2560  ติดต่อได้ที่ คุณชญาดา โพธิ์พุฒ ฝ่ายบริหารฯ โทร.02-5771139,  02-5774182-9 ต่อ 1110 
  ไฟล์แนบ
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (หมวด 300)
วันที่ประกาศ : 18/09/2560 13:10 น.
ขนาด : 66.86 KB
TAG ที่เกี่ยวข้อง