หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 459,931 ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธ์ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธ์ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 08/08/2560 17:02 น. จำนวนผู้เข้าชม 497 PRINT
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอประกาศรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธ์ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง