หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 345,714 อสส. ให้สัมภาษณ์ในรายการ Green Time ๓๖๐

อสส. ให้สัมภาษณ์ในรายการ Green Time ๓๖๐
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 13/07/2560 15:28 น. จำนวนผู้เข้าชม 235 PRINT

อสส. ให้สัมภาษณ์ในรายการ Green Time ๓๖๐

         วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้สัมภาษณ์ เรื่อง “รณรงค์สร้างวินัย ลดใช้ถุงพลาสติก” ในรายการ Green Time ๓๖๐ ซึ่งจะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๓ SD ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น.

pic1 pic2
TAG ที่เกี่ยวข้อง