หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 345,694 ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 12/07/2560 10:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 376 PRINT

รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ รายนางสิริลักษณ์ จันทร์แจ่มศรี ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

                                           รายนางสิริลักษณ์ จันทร์แจ่มศรี ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ                                                                          

  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง