หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 306,414 สส.ร่วมแสดงความยินดีกับสถานีโทรทัศน์ NBT เนื่องในโอกาสวันก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ ครบรอบ ๒๙ ปี

สส.ร่วมแสดงความยินดีกับสถานีโทรทัศน์ NBT เนื่องในโอกาสวันก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ ครบรอบ ๒๙ ปี
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 11/07/2560 11:49 น. จำนวนผู้เข้าชม 228 PRINT

สส.ร่วมแสดงความยินดีกับสถานีโทรทัศน์ NBT  เนื่องในโอกาสวันก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ ครบรอบ ๒๙ ปี

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดย นางจงรักษ์ ฐินะกุล ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารสิ่งแวดล้อม ร่วมแสดงความยินดีกับสถานีโทรทัศน์ NBT  เนื่องในโอกาสวันก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ ครบรอบ ๒๙ ปี และร่วมมอบเงินบริจาคสนับสนุนการดำเนินงานสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีหญิง โดยมี นายจรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารสถานีโทรทัศน์ NBT ถนนวิภาวดี
pic1
TAG ที่เกี่ยวข้อง