หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 345,713 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 05/07/2560 16:44 น. จำนวนผู้เข้าชม 361 PRINT

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

และตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

  ไฟล์แนบ