หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 345,696 อสส.เป็นประธานกล่าวปิดและสรุปผลการศึกษาดูงาน Green Hotel ของคณะศึกษาดูงานจากราชอาณาจักรภูฏาน

อสส.เป็นประธานกล่าวปิดและสรุปผลการศึกษาดูงาน Green Hotel ของคณะศึกษาดูงานจากราชอาณาจักรภูฏาน
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 30/06/2560 16:13 น. จำนวนผู้เข้าชม 342 PRINT

อสส.เป็นประธานกล่าวปิดและสรุปผลการศึกษาดูงาน Green Hotel ของคณะศึกษาดูงานจากราชอาณาจักรภูฏาน

           อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายสากล ฐินะกุล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดและสรุปผลการศึกษาดูงานกิจกรรมส่งเสริมการบริการประเภทโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ของคณะศึกษาดูงานจากราชอาณาจักรภูฏาน ซึ่งเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงแรม Siam Bayshore พัทยา จังหวัดชลบุรี และบ้านทะเลดาว รีสอร์ท หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ และได้จัดให้มีพิธีปิดและสรุปผลในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง