หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 345,691 ประกาศร่าง TOR จ้างประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 21-26 มิถุนายน 2560 ติดต่อสอบถาม 02-2788400 ต่อ 1555-1556 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

ประกาศร่าง TOR จ้างประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 21-26 มิถุนายน 2560 ติดต่อสอบถาม 02-2788400 ต่อ 1555-1556 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 21/06/2560 18:13 น. จำนวนผู้เข้าชม 199 PRINT
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง