หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 345,712 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 19/06/2560 15:39 น. จำนวนผู้เข้าชม 431 PRINT
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง