หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 306,439 สส.เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ “องค์ความรู้จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที”

สส.เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ “องค์ความรู้จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที”
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 14/06/2560 14:57 น. จำนวนผู้เข้าชม 313 PRINT

สส.เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ “องค์ความรู้จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที”

        วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 นายบรรพต อมราภิบาล รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ “องค์ความรู้จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที”  ณ ห้อง บีซีซี ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน
        ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการการจัดการน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ การบรรยายให้ความรู้เรื่อง “องค์ความรู้จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” โดยดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา การมอบโล่เกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานด้านความร่วมมือการจัดการน้ำเสีย การลงนามปฏิญญา ความร่วมมือในการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นให้เป็นเมืองที่สวยงาม

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง