หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 345,700 งานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี ๒๕๖๐

งานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี ๒๕๖๐
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 06/06/2560 06:23 น. จำนวนผู้เข้าชม 590 PRINT

งานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี ๒๕๖๐

       ตลอดระยะเวลาที่องค์การสหประชาชาติ (United Nation : UN) กำหนดให้ วันสิ่งแวดล้อมโลก หรือ World Environment Day ตรงกับวันที่ ๕ มิถุนายนของทุกปี เป็นการกระตุ้นสร้างความตื่นตัวต่อวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมทั่วโลก หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นภัยคุกคามต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ของการร่วมมือจากหลายชาติในด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปี ๒๕๖๐ นี้ ได้กำหนดประเด็นหลักในการรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกว่า“Connecting People to Nature” โดยมีสโลแกนหรือคำขวัญคือ “I’m With Nature (ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ)” เน้นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติที่ต้องร่วมกันดูแลรักษาไว้ ให้ความสำคัญกับคุณค่าของธรรมชาติ สร้างความเข้าใจ และแสดงเจตนารมณ์ที่จะช่วยปกป้องรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๒๐.๐๐น. โดยได้รับเกียรติจากพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมปาฐกถาเรื่อง “ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ”

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง