หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 345,708 สส.ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day 2017)

สส.ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day 2017)
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 04/06/2560 19:57 น. จำนวนผู้เข้าชม 435 PRINT

สส.ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day 2017)

        กรุงเทพมหานคร โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) และภาคีด้านสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day 2017) เพื่อสร้างความตระหนักแก่ประชาชนให้รับรู้ถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ โดยมีผู้บริหารจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายสากล  ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นเกียรติ นอกจากนี้ ดร.พรพิมล  วราทร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อ "การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยภาคีเครือข่าย และสำนักสิ่งแวดล้อม" ในวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณควอเทียร์ อเวนิว ศูนย์การค้าดิ เอ็ม ควอเทียร์

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง