หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 345,706 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้นทางโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม)

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้นทางโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม)
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 22/05/2560 15:16 น. จำนวนผู้เข้าชม 230 PRINT
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง