หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 304,389 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ทสม. ในการเข้าถึงแหล่งทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ทสม. ในการเข้าถึงแหล่งทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 20/03/2560 10:35 น. จำนวนผู้เข้าชม 260 PRINT

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ทสม. ในการเข้าถึงแหล่งทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑

       วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ทสม. ในการเข้าถึงแหล่งทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เครือข่าย ทสม. และกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเข้าถึงแหล่งทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงหลักการ แนวทาง เทคนิค ในการเขียนและนำเสนอโครงการที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวทางกองทุนสิ่งแวดล้อม  สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปถ่ายทอดและขยายผล เสนอโครงการต่อแหล่งทุนต่างๆได้ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๒๐ คน ประกอบด้วย เครือข่าย ทสม. ๒๖  จังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก เจ้าหน้าที่ ทสจ. เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล และกองทุนสิ่งแวดล้อม

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง