หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 304,391 สส.ร่วมงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “ปิดไฟ ๑ ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน” (60+ Earth Hour ๒๐๑๗)

สส.ร่วมงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “ปิดไฟ ๑ ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน” (60+ Earth Hour ๒๐๑๗)
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 16/03/2560 15:37 น. จำนวนผู้เข้าชม 185 PRINT

สส.ร่วมงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “ปิดไฟ ๑ ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน” (60+ Earth Hour ๒๐๑๗)

        วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ นายบรรพต อมราภิบาล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “ปิดไฟ ๑ ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน” ( 60+ Earth Hour ๒๐๑๗ ) ภายใต้แคมเปญ “ปิดเพื่อโลก เปลี่ยนเพื่ออนาคต” ณ เซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม ๙ ซึ่งจัดโดย กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ มูลนิธิ FEED , WWF ประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ให้การสนับสนุนโครงการ รวมทั้งสิ้น ๑๑๖ องค์กร พร้อมด้วยเหล่าศิลปินดารา นักร้อง นักแสดง 
       กิจกรรม “ปิดไฟ ๑ ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน” ( 60+ Earth Hour ๒๐๑๗ ) ในปี ๒๕๖๐ มีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจ เช่น กิจกรรม “ปั่นไปปลูกหรือร่วมกันปลูกเพื่อเปลี่ยน” ซึ่งเป็นกิจกรรมรณรงค์ปั่นจักรยานเพื่อไปปลูกต้นไม้ตามสวนสาธารณะต่างๆของกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ และในวันเสาร์ที่ ๒๕ มีนาคม จะมีการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ การแสดงดนตรีโดยศิลปินดารา – นักร้องนักแสดง และกิจกรรม“ปิดไฟ ๑ ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน” ตั้งแต่เวลา ๒๐.๓๐ – ๒๑.๓๐ น. ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม ๙

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง