หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 345,731 ประกาศเลขที่ 54/2560 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์เพื่อมุ่งสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยวิธีรประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเลขที่ 54/2560 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์เพื่อมุ่งสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยวิธีรประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 15/03/2560 13:48 น. จำนวนผู้เข้าชม 54 PRINT
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง