หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร >> มาตรา 9 >> จำนวนผู้เข้าชม: 181 นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์9(2)

มาตรา 9 - นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์9(2)
นโยบายนายกรัฐมนตรี(ประยุทธ์)
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557
นโยบายรัฐมนตรี(พลเอกดาวพงษ์)
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ